BHP jakiego oczekujesz

Wszyscy żyjemy pod presją czasu. Mamy wiele obowiązków „na głowie”, które czasami nas przerastają. Szybkie tempo obowiązuje nas nie tylko w życiu prywatnym, ale także w pracy. Jeżeli wykonujemy obowiązki pod presją czasu to nie zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i wykonujemy swoją pracę niekoniecznie w sposób bezpieczny, zgodnie z bhp. Często sami lub pod wpływem nacisku pracodawcy, chcąc sprostać postawionym przed nami zadaniom lub po prostu nieświadomie naginamy obowiązujące przepisy. Instytucja pod nazwą Państwowa Inspekcja Pracy to organ, który czuwa nad tym, aby takie sytuacje nie miały miejsca, aby zakłady pracy przestrzegały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i Kodeksu Pracy. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować karami.

Obsługa BHP od innych firm

Po przyjęciu do pracy, pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na takim szkoleniu, przeprowadzanym przez inspektora bhp, dowiaduje się podstawowych informacji na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na terenie danego zakładu pracy. Pracownik zapoznaje się z regulaminem, który będzie musiał przestrzegać oraz zostaje poinformowany o możliwym wystąpieniu czynników ryzyka zawodowego. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy.

Na polskim rynku jest wiele firm zajmujących się sprawami bhp. Obsługa bhp, która oferują takie firmy, zawiera kompleksowe usługi obejmujące w swoim zakresie szkolenia bhp i ppoż., instruktaże oraz obejmują całościową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach obsługi bhp oferuje się audyty. Odpowiednio przeszkoleni fachowcy mogą przeprowadzić szkolenia bhp i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Co więcej- gwarantują nadzór i porady prawne. Ważną sprawą jest, aby została zachowana zgodność działań bhp w danej placówce czy organizacji, z obowiązującym, zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej, prawem.

obsługa_bhp

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujednolicone i obowiązują jednakowe w całej zjednoczonej Europie. Obsługa firm w zakresie bhp  obejmuje też doradztwo, analizę i ocenę ryzyka zawodowego tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Takie firmy zajmują się też wdrażaniem niezbędnych procedur oraz organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń i przepisów. Oprócz tego prowadzą rejestry, opracowują szczegółowe instrukcje i analizy, tak, aby dostosować pracę w zakładzie do wymagań bhp. Pomagają w tworzeniu norm, jeśli chodzi o odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej taka firma może występować w imieniu klienta i go reprezentować. Są również pomocni podczas postępowania powypadkowego. Wszystko opiera się na przepisach Kodeksu Pracy oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzięki takiej obsłudze pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Aby zapewnić swoim pracownikom szczegółowe i dokładne szkolenie BHP, warto skorzystać z oferty firmy Gromans, która przeprowadza szkolenia BHP na terenie Pabianic i nie tylko.