Co jest sprawdzane podczas inspekcji budowlanej?

Każda budowa, niezależnie od tego czy rozpoczynana przez osoby prywatne, instytucje publiczne czy inwestorów, powinna spełniać wszystkie przepisy prawa budowlanego. Wynika to nie tylko z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom budowy, ale przede wszystkim wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości związanych ze sztuką budowlaną. Zastosowanie się do ogólnie przyjętych przepisów to również zmniejszone ryzyko wizyty inspektora budowlanego, który może zweryfikować proces budowy. 

Inspekcja budowlana może nastąpić na każdym etapie budowy wszędzie tam, gdzie należy sprawdzić zgodność postępujących prac budowlanych z przepisami prawa budowlanego. Niekiedy inspekcja sama wybiera obiekty, jakie podlegają kontroli, innym razem wystarczy, że ktoś zgłosi nieprawidłowość budowlaną. Wielu inwestorów oraz właścicieli przedsiębiorstw samodzielnie decydują się na zgłoszenie do zewnętrznej jednostki chęci poddania się kontroli. W ten sposób zyskują pewność, że budowa postępuje zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa. 

Jakie dokładnie kwestie są sprawdzane podczas inspekcji budowlanej? Kto taką inspekcję ma prawo przeprowadzić i w jakich sytuacjach? 

Inspekcja budowlana – kiedy jest przeprowadzana? 

Wszystkie kwestie związane z koniecznością przeprowadzenia inspekcji budowlanej, zostały uregulowane w przepisach prawa budowlanego. Wynika z nich m.in. to, iż obowiązkowa kontrola budowlana prowadzona przez inspektora powinna zostać przeprowadzona w momencie chęci uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Nie chodzi tutaj jedynie o wybudowane domy jednorodzinne, ale przede wszystkim o inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa. 

Obowiązek wezwania osób uprawnionych do przeprowadzenia inspekcji budowlanej leży po stronie inwestora. Oznacza to, że jeśli wybudowany obiekt ma mieć przeznaczenie użytkowe, konieczne jest zweryfikowanie przez nadrzędne organy czy budynek spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 

Sama kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, na podstawie którego zostaje wydana decyzja, czy obiekt może mieć charakter użytkowy.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inspekcji budowlanej? 

Za przeprowadzenie kontroli budowlanej odpowiedzialny jest inspektor budowlany, który posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Inspekcję budowlaną wcale nie musi przeprowadzać nadzór budowlany, gdyż z przepisów prawa budowlanego wynika, iż to inwestor może samodzielnie wyznaczyć inspektora. 

Przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na skorzystanie z usług zewnętrznej jednostki posiadającej uprawnienia do przeprowadzenia kompleksowej inspekcji budynku po zakończeniu prac budowlanych. Organizacje zewnętrzne charakteryzują się doświadczeniem z zakresu przeprowadzenia inspekcji budowlanych, posiadają ku temu odpowiednią wiedzę dotyczącą norm prawnych i wymagań technicznych, jakie powinien spełniać nowo wybudowany obiekt. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił funkcję reprezentanta w trakcie budowy, ma za zadanie sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji projektu do przepisów prawa. Oprócz tego inspektor ma możliwość weryfikacji jakości postępujących prac zgodnie ze sztuką budowlaną, a także jakości wykorzystywanych materiałów. 

Jakie kwestie są sprawdzane w trakcie inspekcji budowlanej? 

Z racji tego, że obowiązkowa inspekcja budowlana dotyczy przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej, hoteli, biurowców, parkingów czy hal produkcyjnych, warto wiedzieć jakie kwestie są podczas niej sprawdzane. 

Inspekcja budowlana skupia się na takich kwestiach jak: 

  • odbiór budynku po zakończeniu prac budowlanych i weryfikacja czy prace faktycznie zostały wykonane. W ramach tej kontroli sprawdzane są wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego działania obiektu, a także fakt, czy został on wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną; 
  • kontrole techniczne z naciskiem na sprawdzenie jakości realizacji prac budowlanych – obiekt powinien być bezpieczny w użytkowaniu; 
  • sprawdzanie postępu prac budowlanych w trakcie trwania budowy i jakości postawionych już komponentów; 

W ramach inspekcji budowlanej konieczne jest również sprawdzenie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego do obowiązków inspektora budowalnego należy weryfikacja warunków bezpieczeństwa ludzi w przyjętym projekcie budowalnym (również z zakresu BHP). W przypadku odbioru budynku i wydania zgody na jego użytkowanie, inspektor budowlany ma za zadanie sprawdzenie zgodności wykorzystanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami prawa budowlanego oraz przyjętymi przepisami technicznymi. 

inspekcja budowlana

Zlecając prace inspekcji budowlanej zewnętrznej firmie z dużym doświadczeniem, inwestor może również liczyć na przeprowadzenie okresowej kontroli budynku czy kontroli technicznej. Dokumentacja z kontroli technicznej jest niezbędna dla firm ubezpieczeniowych i przyznania 10 letniej gwarancji obiektu.