Czym zajmuje się architekt?

Chcąc rozpocząć prace związane z budową konkretnego obiektu, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia od architekta, który ustali dany projekt, gwarantując jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Pierwszy raz określenie „architekt” pojawia się w literaturze sięgającej V w. p.n.e. Pod tą nazwą identyfikowana była osoba zajmująca się projektami robót oraz kierowaniem budowy. Obecnie niewiele się zmieniło, bowiem architektem jest osoba, która zwyczajowo zajmuje się projektowaniem obiektów budowlanych, a tytuł zawodowy nadawany jest ustawowo przez państwo. Aby móc zostać uznanym za architekta należy spełniać określone warunki prawne lub być zapisanym do konkretnych stowarzyszeń osób projektujących architekturę.

Jak pracuje architekt?

Osoba w tym zawodzie może pracować całkowicie indywidualnie lub być pracownikiem biura architektonicznego. Może objąć funkcję urzędnika lub funkcjonariusza publicznego. Praca z indywidualnym klientem rozpoczyna się od uzyskania odpowiednich informacji pozwalających na stworzenie projektu. Już na tym etapie ustalane są koszty, ilość pomieszczeń i całościowy wygląd budynku. Bardzo ważne jest by klient dokładnie wiedział czego chce. Dokładne określenie wymagań sprawi, ze praca architekta będzie sprawniejsza i łatwiejsza. Kolejnym etapem jest ustalenie czy zakres pieniężny umożliwi spełnienie wszelkich oczekiwań klienta. Niekiedy niektóre pierwotne plany muszą zostać zmodernizowane tak, by budżet nie został nadszarpnięty.

architekt wnętrz kraków

Gdy wszelkie aspekty organizacyjne zostały ustalone architekt rozpoczyna tworzenie szkiców, planów budynku przy pomocy specjalistycznych programów projektowych. Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace obie strony, zarówno architekt jak i klient, muszą zaakceptować przygotowany projekt i nanieść ewentualne poprawki. Gdy rozpocznie się budowa, zadaniem architekta jest stała kontrola posuwających się prac. W pewnym sensie stanowi on reprezentanta klienta, i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń będzie on szybko reagował w prowadzone działania. Nadzór budowlany zagwarantuje, że efekt końcowy z pewnością nie rozczaruje klienta.

Dobry architekt powinien oprócz odpowiedniego wykształcenia posiadać talent plastyczny oraz rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

Wyczucie estetyki sprawi, że projekty wychodzące spod ręki danego fachowcy będą nie tylko bezpieczne i poprawne, ale jednocześnie będą się świetnie prezentowały i swoim wyglądem  zachwycą każdego klienta. Czasami zawód architekta kojarzony jest wyłącznie z twórczą, artystyczną pracą, jednak nie należy zapominać, że podstawą każdego fachowcy w tej branży jest ugruntowana wiedza z zakresu nauk ścisłych.

W Polsce każdy architekt musi posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe. Na wielu uczelniach możemy spotkać się właśnie z takim kierunkiem studiów. Po ukończeniu I stopnia i uzyskując dyplom otrzymuje się tytuł zawodowy „inżynier architekt”, następnie po uzyskaniu dyplomu II stopnia „magister inżynier architekt”. Jednak aby zostać pełnoprawnym architektem, w rozumieniu polskiego prawa należy zostać wpisanym na listę krajowej jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów.