Ile kosztuje opinia techniczna budynku?

Przed podjęciem decyzji o kupnie domu konieczne jest upewnienie się, że stan techniczny budynku pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Osoby nieposiadające wiedzy z zakresu budownictwa w celu określenia kondycji nieruchomości powinny skorzystać z opinii eksperta. Czym jest opinia techniczna budynku, co zawiera oraz kto i kiedy powinien ją wystawić?

Czym jest opinia techniczna budynku?

 

 

Opinia techniczna budynku to, mówiąc najprościej, ocena stanu budynku wydawana przez fachowca na podstawie oględzin nieruchomości i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją projektową. Opracowanie to dotyczy zastosowanych rozwiązań projektowych, procesu projektowania, realizacji projektu oraz użytkowania budynku.

Opinia techniczna może zostać wydana także w odniesieniu do wykorzystanych materiałów budowlanych, a nawet nakładów finansowych związanych z pracami budowlanymi. Służy ocenie nieruchomości oraz analizie ewentualnych kosztów dodatkowych, jakie inwestor musi ponieść w celu doprowadzenia budynku do optymalnego stanu.

Do wykonania opinii technicznej wykorzystuje się powszechnie dostępną wiedzę pogłębioną o analizę techniczno-ekonomiczną. Diagnoza tego typu stawiana jest na podstawie doświadczenia przygotowującego ją eksperta, z tego względu bywa niejednoznaczna.

Zawartość opinii technicznej budynku 

 

 

Właściwie przeprowadzona i udokumentowana opinia techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy:

  • określenie celu opracowania opinii,
  • określenie zakresu opracowania,

 

 • podstawy formalne opracowania i wydania opinii,

 

 • listę oryginałów lub kopii dokumentów wykorzystanych w procesie wystawiania opinii,
 • listę zaleceń dotyczących przedmiotu opracowania.

W konkluzji dokumentu powinny zostać przedstawione wnioski końcowe eksperta wystawiającego opinię techniczną budynku.

Kiedy przygotowuje się opinię techniczną budynku?

 

 

Przygotowanie opinii technicznej budynku warto zlecić zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Zdanie eksperta może uchronić kupujących przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy ukrytych trwałych lub postępujących wad konstrukcyjnych. Przygotowanie opinii technicznej jest ponadto niezbędne w sytuacji, gdy:

 • inwestor kupujący nieruchomość ma zamiar remontować, modernizować lub zmieniać sposób użytkowania budynku,
 • osoba otrzymała nieruchomość w spadku i chce się przekonać, czy budynek nadaje się do remontu, modernizacji lub przebudowy oraz jakie będą koszty z tym związane,
 • inwestor chce dowiedzieć się, jakie możliwości modernizacji lub przebudowy daje dana nieruchomość,
 • osoba planująca remont budynku chce ocenić opłacalność prac remontowych i zdecydować, czy lepiej zdecydować się na renowację, czy na wyburzenie
 • na budynku daje się zaobserwować niepokojące uszkodzenia w postaci pęknięć na ścianach, rys na stropach lub przemieszczania elementów konstrukcyjnych i konieczne jest zdecydowanie, czy są to oznaki naturalnego zużycia materiałów, czy objawy naruszenia konstrukcji budynku

Opinia techniczna budynku jest konieczna również dla uzyskania wypłacanego co miesiąc świadczenia socjalnego w postaci dodatku za brak własnego mieszkania. Jest ono przyznawane w sytuacji, gdy dana osoba kupuje dom lub mieszkanie nienadające się do mieszkania ze względu na występujące uszkodzenia stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania.

Opinię techniczną budynku w sytuacji, gdy planowana jest modernizacja, remont, zmiana sposobu użytkowania związana z wyburzaniem lub przestawianiem ścian w pomieszczeniach należy przedłożyć w odpowiednim urzędzie wydającym pozwolenie na ingerencję w konstrukcję nieruchomości.

opinia techniczna

Kto może przygotować opinię techniczną budynku? 

 

 

W celu uzyskania opinii technicznej budynku konieczne jest zgłoszenie się do specjalisty dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także posiadającego właściwe uprawnienia. Osobami mogącymi przygotować dla klienta fachową opinię techniczną budynku są inżynierowie budowlani oraz technicy budowlani.

Specjalistów wykwalifikowanych do opiniowania o kondycji technicznej nieruchomości można znaleźć poprzez firmy zajmujące się badaniami, inspekcjami i certyfikacjami budowlanymi. Jedną z nich jest ciesząca się doskonałą opinią działająca od blisko dwustu lat międzynarodowa korporacja Bureau Veritas oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania nieruchomościami i nie tylko.

Koszt wydania opinii technicznej może się różnić w zależności od wielkości, wieku oraz pierwotnego stanu nieruchomości. Ceny usługi zależą także od cennika firmy wykonującej dane zlecenie. Warto jednak inwestować w opinię techniczną budynku, by mieć pewność, że kupowana nieruchomość jest warta swojej ceny, bezpieczna w użytkowaniu, a także dająca możliwość przeprowadzenia planowanych prac remontowych.