Jaka jest optymalna temperatura pracy na hali przemysłowej?

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy jest bardzo istotną kwestią.

Obowiązek ten leży po stronie pracodawcy i to właśnie on powinien dbać o to, aby temperatura utrzymana była na odpowiednim poziomie, a w razie przekroczenia dopuszczalnych norm, pracodawca powinien dokonać modernizacji lub innych zmian prowadzących do uzyskania optymalnej temperatury.

To, w jakiej temperaturze otoczenia pracownicy wykonują swoją pracę, ma znaczący wpływ na ich zdrowie, samopoczucie, wydajność oraz zmęczenie. Z tego powodu polskie prawo określa jakie normy temperatur w miejscach pracy są odpowiednie oraz co grozi za ich niespełnienie.

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?

Minimalna temperatura w miejscu pracy została dość precyzyjnie opisana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami, temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, a także „metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania”.

W przypadku pomieszczeń zamkniętych np. hal przemysłowych może to być nie mniej niż 14 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy względy technologiczne na to nie pozwalają np. w przypadku pracy wykonywanej w chłodniach. W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna lub też w pomieszczeniach biurowych, minimalna temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza.

W przypadku maksymalnej temperatury sytuacja nie wygląda już tak jasno, ponieważ ustawodawca określił konkretną wartość jedynie dla pracowników młodocianych i w ich przypadku wynosi ona 30 stopni Celsjusza, przy wilgotności powietrza nie większej niż 65 %.

Pomimo braku jasnych wytycznych, zostały wprowadzone pewne reguły, które mówią, że w przypadku hal przemysłowych i ciężkiej fizycznej pracy temperatura nie powinna przekraczać 28 stopni Celsjusza lub w szczególnych sytuacjach 26 stopni Celsjusza. Gdy normy te zostaną przekroczone, pracodawca musi zapewnić pracownikom m.in. dostęp do napoi.

Problem z temperaturą na halach przemysłowych

W przypadku hal przemysłowych problem z temperaturą jest najbardziej odczuwalny, ponieważ maszyny pracujące w tego typu miejscach często generują olbrzymie ilości ciepła, którego ciężko się pozbyć. O ile w zimie nie ma z tym większego problemu i mogą one służyć jako źródło ciepła, o tyle w lecie, gdy na zewnątrz temperatury sięgają często powyżej 30 stopni Celsjusza, problem ten jest mocno odczuwalny.

Z tego względu pracodawca powinien zapewnić takim pracownikom stały dostęp do napoi i wyznaczyć miejsce, w którym mogą się oni schłodzić podczas przerwy w pracy.

lampy

Oświetlenie hali przemysłowej

Wysoka temperatura w halach przemysłowych to nie tylko problem, który odczuwają pracownicy, ale także czynnik wymagający zastosowania odpowiedniego oświetlenie odpornego na tak wysoką temperaturę. Hale tego typu są najczęściej dość wysokimi budynkami, przez co ciepłe powietrze dużo chętniej gromadzi się przy dachu, czyli w miejscu, gdzie montowane jest najczęściej oświetlenie, co w konsekwencji potęguje efekt wysokiej temperatury.

Do tego dochodzi bardzo często także wysoka wilgotność, której szczególne w sezony letnim trudno uniknąć. Tak trudne warunki sprawią, że oświetlenie montowane w halach przemysłowych musi być trwałe, spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i jednocześnie generować światło o określonych parametrach. Szczególnie dobrze sprawdzają się w tym zadaniu lampy LED wyposażone w specjalne oprawy, które zapewniają ochronę elektroniki w tak ciężkich warunkach. 

Dlaczego nie można stosować zwykłych lamp w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia?

Jeśli zamontujemy zwykłe lampy w hali, w której panują wysokie temperatury i spora wilgotność, to szybko ulegną one uszkodzeniu i konieczna będzie ich wymiana. Dodatkowo lampy służące do oświetlenia tak dużych pomieszczeń jak hale przemysłowe, mają zazwyczaj bardzo dużą moc.

W przypadku gdy połączymy to z wysoka temperaturą otoczenia, mogą one nie być w stanie odpowiednio się ochłodzić, co może nawet doprowadzić do pożaru. Z tego względu w takich miejscach jak hale przemysłowe zawsze powinno się stosować specjalne lampy do wysokich temperatur, zaprojektowanie z myślą o pracy w takich lokalizacjach.