Jakie budynki muszą posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Obecne trendy na ekologie sprzyjają oszczędzaniu. Tak jest również w przypadku świadectwa charakterystyki energetycznej, które uregulowania odpowiadają za osiągnięcie jak najwyższej efektywności energetycznej. Czym jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i kto musi je uzyskać?

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to oficjalny dokument, który określa ilość energii i mediów, której potrzebuje dany budynek do sprawnego funkcjonowania. Są to takie parametry jak: zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Najważniejszymi aspektami, które są definiowane przez ten akt, to wartości zapotrzebowania na energię pierwotną — EP i energię końcową — EK.

Istnieją specjalnie stworzone ramy efektywności energetycznej budynków, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015. Opisane w tym dokumencie przepisy mają sprawić, że obecny rynek budowlany dostosuje się do norm prawnych.

Wprowadzone w polskim prawie ustawodawczym dnia 1 stycznia 2009 roku certyfikaty energetyczne mają na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach mieszkalnych.

Certyfikaty energetyczne

Kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Jeszcze parę lat temu, a dokładniej do marca 2015 wszyscy właściciele nowo powstałych budynków musieli ubiegać się o świadectwo charakterystyki energetycznej. Jednak przepisy się zmieniły i obecnie uzyskanie tego aktu nie jest obowiązkowe dla:

 • osób budujących obiekt na własne potrzeby,
 • budynków przeznaczonych do zamieszkania krócej niż 4 miesiące w roku,
 • budynków chronionych przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami
 • obiektów wykorzystywanych jako miejsce kultu lub działalności religijnej,
 • budynków przemysłowych lub gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.
 •  domów wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Jednak uzyskanie certyfikatów energetycznych otwiera wiele szans na dofinansowanie. Najpopularniejszymi z nich są dotacje z programu NFOSiW lub  potwierdzenie standardu energooszczędności certyfikatem, jak  np. Instytutu Domów Pasywnych.

Jakie informacje zawiera Świadectwo Energetyczne Budynku?

Certyfikaty energetyczne sporządzane w specjalnie określonym prawnie formularzu dotyczą całego obiektu lub jego części. Całość dokumentów jest zapisana na czterech stronach. Pierwsza kartka zawiera informacje ogólne na temat obiektu  m.in. adres, kubatura, powierzchnia użytkowa, rok budowy. Zaraz pod tymi danymi jest fotografia budowli oraz podstawowe wskaźniki obliczeniowe, takie jak:

 •  EP — zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną,
 • EK — zapotrzebowanie na energię końcową,
 • EU — zapotrzebowanie na energię użytkową.

Dla nowo wybudowanych obiektów podawana jest również wartość wskaźnika EP, czyli zapotrzebowanie referencyjne zgodne z  warunkami technicznymi obowiązującymi w roku wystawienia świadectwa.

Pierwszą stronę kończą rubryki zawierające informacje o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu, w rozbiciu na przeznaczenie. Są to m.in.:

 • ogrzewanie,
 • ciepła woda,
 • chłodzenie,
 •  oświetlenie.

Druga strona jest poświęcona podstawowym parametrom techniczno-użytkowym budynku, takim jak np. kubatura, temperatura wewnątrz pomieszczeń, rodzaj i parametry instalacji. Na następnej kartce zamieszczone są podstawowe wskaźniki energetyczne EU, EK i EP. Oprócz tego można tam znaleźć również zalecenia co do możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Ostatnia strona to słowniczkiem wyjaśniający użyte w treści arkusza pojęcia.

Certyfikaty energetyczne

Czy warto ubiegać się o Certyfikaty Energetyczne?

Niezależnie od rodzaju posiadanego obiektu warto posiadać certyfikaty energetyczne. Jeżeli jesteś właściciel domu jednorodzinnego lub właśnie planujesz jego budowę, to świadectwo charakterystyki energetycznej będzie Ci bardzo pomocne. Ten akt jest niezwykle ważny podczas zakupu mieszkania lub domu. Pomoże Ci określić, jakie roczne zapotrzebowanie na energię obiektu, a co tym idzie, będziesz mógł określić koszty jego utrzymania.

Certyfikaty energetyczne to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć ekologiczny i energooszczędny budynek. Uzyskanie ich nie jest takie trudne, a znacznie podnosi wartość nieruchomości. Im obiekt generuje mniejsze roczne koszty za energię, tym jego cena jest wyższa.