Jakie są rodzaje nieruchomości?

Zakup jakiejkolwiek nieruchomości to duża inwestycja. Pieniądze, jakie trzeba wyłożyć zależne są od tego, jaki zakup planujemy. Osoby fizyczne najczęściej kupują mieszkania lub domy. Jeśli w grę wchodzi budowa domu to oczywiście najpierw należy zakupić działkę budowlana. Ewentualnie można uzbroić działkę rolną i na niej wybudować dom.

Jak pokazuje tych kilka zdań wstępu można wyróżnić wiele rodzajów nieruchomości. Różnią się przeznaczeniem, wielkością, ceną i tym jak można je nabyć. Warto dowiedzieć się więcej przed planowaną inwestycją.

Różne rodzaje nieruchomości

Czym właściwie jest nieruchomość? Definicja, jaką można znaleźć w słowniku języka polskiego mówi, że jest to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębną własność. Jest to też budynek lub jego część będąca inną własnością niż grunt, na którym stoi.

Nieruchomości można podzielić też na inne grupy:

  • Nieruchomości gruntowe. Wśród nich można wymienić grunty rolne i leśne, które dzielą się na mniejsze kategorie. Zaliczyć do nich można lasy, grunty orne, łąki, pastwiska, sady, gospodarstwa rolne, działki budowlane.
  • Nieruchomości budynkowe. W tym przypadku można wyróżnić domy jedno i wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże. Nieruchomości komercyjne jak biurowce, magazyny, hale, place.
  • Nieruchomości lokalowe. Zaliczają się do nich mieszkania, lokale użytkowe i handlowe.

Spółdzielnia mieszkaniowa - Fordońska Bydgoszcz Wymienione rodzaje można uznać, jako podstawowe. Występują też podziały według innych kategorii jak na przykład nieruchomości prywatne lub publiczne, mogą być podzielone ze względu na przypisane do nich prawa rzeczowe.

Nabywanie mieszkań

Z perspektywy osoby fizycznej, jeśli chodzi o nieruchomość najważniejsze są domy i mieszkania. Najczęściej staje się przed wyborem domu za miastem lub mieszkania w centrum.

Mieszkanie lub dom można kupić na rynku wtórnym, gdzie obecny właściciel szuka kupca.

Jest też rynek pierwotny, w tym wypadku chodzi o nowo wybudowane mieszkania. Ich sprzedażą zajmuje się deweloper. Kim jest deweloper? Jest to osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje własne środki finansowe w budowę nieruchomości różnego rodzaju. W opisywanym przypadku chodzi o mieszkania. Czuwa nad całym procesem realizacji inwestycji, od projektu po wykonanie i oddanie do użytku. Następnie wybudowane mieszkanie deweloper przeznacza na sprzedaż lub pod wynajem. Zakup takiego mieszkania negocjowany jest właśnie z deweloperem.

Bogata gama nieruchomości

Wybór nieruchomości jest niezwykle bogaty. Podzielony na trzy główne rodzaje, czyli nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. W zależności od potrzeb kupiec wybiera nieruchomość z któregoś z tych rodzajów. Osoby fizyczne nabywają najczęściej mieszkania, domy szeregowe, działki rolne lub budowlane. Oczywiście nie ma ograniczeń, co do wyboru. Można zakupić lokal użytkowy z rynku wtórnego z zamiarem otworzenia działalności gospodarczej.

Sprzedażą nowo powstałych nieruchomości budynkowych i lokalowych zajmuje się deweloper, jest zarówno sprzedawcą jak i inwestorem.