Jakie uprawnienia ma kierownik budowy?

Kierownik budowlany, to osoba, która pełni szczególnie istotną rolę na każdym placu budowy. Jest to osoba, której rolą jest reprezentowanie wykonawcy, który zleca prace budowlane. Podstawowym zadaniem kierownika robót budowlanych, jest ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie wszystkich prac budowlanych, dbałość o bezpieczeństwo na placu budowy oraz końcowy efekt prac.

Wiele jest obowiązków, jakie należą do kierownika robót budowlanych. Przeprowadzanie wszystkich prac na budowie, powinno odbywać się zgodnie z projektem, zasadami BHP oraz prawem budowlanym.

Oprócz tego, szczególnie ważnym zadaniem, jakie wykonuje kierownik budowy, jest prowadzenie dziennika. Kierownik jest również odpowiedzialny za dokumenty dotyczące odbioru budynku.

Uprawnienia, jakie posiada każdy kierownik budowy, to między innymi zarządzanie budową i wszystkimi procesami, jakie odbywają się w danym miejscu. Spośród ważniejszych uprawnień, można wymienić wyznaczanie celów budowy.

Kierowanie czynnościami na placu budowy, to odpowiedzialne stanowisko. Należy więc powierzyć je osobie, która posiada specjalne uprawnienia. Muszą one dotyczyć konkretnej specjalności, jakie wymagane są w przypadku danej inwestycji. Często następuje konieczność zatrudnienia dodatkowego kierownika budowy, w przypadku gdy niektóre czynności nie należą do uprawnień kierownika. Wówczas, zadaniem inwestora jest powołanie dodatkowej osoby, która posiada konkretne uprawnienia. Jest to konieczne, by cały plan został zrealizowany ściśle według projektu.

Trzeba również dodać, że wszystkie prace budowlane muszą się rozpocząć jedynie w obecności kierownika. Dotyczy to sytuacji, w której trzeba zdobyć pozwolenie na rozpoczęcie prac. Dodatkowo, kierownik musi być obecny również wówczas, gdy plany budowy bezpośrednio podlegają przepisom prawa budowlanego.

Kierownik budowy powoływany jest przez inwestora – nie w każdym przypadku jego obecność jest konieczna, istnieją jednak firmy, które pomagają w nadzorowaniu inwestycji i pozwalają na bezpośrendie wynajęcie kierownika budowy z uprawnieniami.

kierownik budowy

Powołanie kierownika budowy

Roboty budowlane, które dotyczą większych inwestycji, muszą być przeprowadzone pod kontrolą osoby odpowiednio przeszkolonej, posiadającej właściwe kwalifikacje. Dzięki nim, umiejętności i wiedza kierownika pozwolą na bezpieczne i sprawne przeprowadzenie każdego procesu po kolei, zgodnie z założeniami projektu.

Każdy rodzaj prac budowlanych, jakie wykonywane są na danym terenie, wymagają posiadania konkretnych uprawnień.

Warto również dodać, kiedy inwestor musi powołać kierownika. Otóż, najlepiej jest zatrudnić właściwą osobę z uprawnieniami na krótki okres przed rozpoczęciem budowy. Najczęściej, jest to okres kilku dni. W tym czasie, osoba powołana na to stanowisko, może dokładnie przejrzeć projekty i plany budowy oraz założenia inwestorów. Taka praktyka pozwala lepiej rozpocząć i przeprowadzić prace budowlane.

Kiedy należy powołać kierownika budowy?

Istnieje kilka szczególnych sytuacji, w których obecność kierownika robót budowlanych jest konieczna. Przede wszystkim, są to obiekty, na które należy posiadać pozwolenie. Dodatkowo, poniższe przykłady mają dość wysoki poziom skomplikowania, przez co obecność kierownika jest konieczna. Kierownik budowlany musi więc podjąć się zarządzania procesami, na podstawie zgłoszenia:

  • Domów jednorodzinnych wolnostojących – takich, które znajdują się na projekcie działki,
  • Wolnostojących obiektów parterowych sieci transformatorowych,
  • Sieci cieplnych, kanalizacyjnych, wodociągowych czy komunikacyjnych, o zasięgu nie większym niż 1kV,
  • Zbiorników na gaz płynny – w tym przypadku, maksymalna pojemność pojedynczego zbiornika nie może przekraczać 7 m3. Odnosi się to do zbiorników, które służą jako zasilanie instalacji gazowych w domach mieszkalnych i jednorodzinnych,
  • Kontenerowe stacje transformatorowe – pod warunkiem, że ich wielkość nie jest większa niż 35 m3.