Kim jest tłumacz?

Tłumacz, zwany inaczej translatorem lub interpretatorem to człowiek posiadający znajomość przynajmniej dwóch języków, dzięki czemu potrafi prawidłowo przełożyć wypowiedź ustną albo pisemną z języka źródłowego na docelowy.

Rzetelny tłumacz to osoba posiadająca wysokie kompetencje językowe, szybko przyswajająca wiedzę, potrafiąca weryfikować tłumaczony tekst i dobrze znająca swoją specjalizację. Powinien także cieszyć się zaufaniem swoich klientów. Istnieją różne rodzaje tłumaczeń, najtrudniejszym typem są tzw. tłumaczenia symultaniczne, polegające na ustnym, bieżącym tłumaczeniu z jednego języka na kolejny. Takich tłumaczeń mogą się podejmować osoby świetnie władające danym językiem, charakteryzujące się umiejętnością dobrej koncentracji i podzielności uwagi. Przy tego typu pracy obecne są zazwyczaj dwie osoby, które zmieniają się co jakiś czas. Tłumaczenia literackie to zazwyczaj konkretne zlecenie np. od jakiegoś wydawnictwa, tłumacz pracuje wówczas nad przekładem książek. Jest to specyficzny rodzaj pracy, wymagający pewnego rodzaju „literackiego doświadczenia” czy „wyczucia”.

tłumacz przysięgły

Są też tłumaczenia wymagające pracy tłumacza przysięgłego (np. dokumenty z sądu, prokuratury), który jest osobą publicznego zaufania i powinien legitymować się właściwymi uprawnieniami: zdaniem odpowiednich egzaminów, złożeniem ślubowania w obecności Ministra Sprawiedliwości powinna być wpisanym na tzw. listę tłumaczy przysięgłych i być w posiadaniu pieczęci tłumacza przysięgłego. Najczęściej taka osoba zajmuje się tłumaczeniem dokumentów o charakterze urzędowym. Szukając pracy w tym zawodzie warto pamiętać, że rzadko kiedy dostaniemy etat np. w biurze tłumaczeń. Spodziewajmy się raczej pracy na umowę zlecenie. Często takie zlecenia oferowane są np. studentom wyższej uczelni w formie „zlecenia na telefon”. Oczywiście, bywa i tak, że tłumacz jest potrzebny np. podczas spotkań o charakterze biznesowym czy towarzyskim, na targach, konferencjach, itp. W tym wypadku, jeśli nasz umiejętności językowe idą w parze z wysoką kulturą osobistą, jest szansa na dłuższą współpracę z konkretną firmą.

Jeśli zależy nam na stałym zatrudnieniu, lepiej szukać pracy w państwowych urzędach, redakcjach czasopism, a nawet stacjach radiowych czy telewizyjnych. Bywa i tak, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu założenie działalności gospodarczej i praca ‘na „własną rękę”. Ile zarabia tłumacz? Wszystko zależy od tego, czy pracujemy „na godziny’, na pełen etat czy też może liczymy sobie od „strony”. Tłumacz przysięgły może zarobić przeciętne około 4, 4 tysięcy złotych brutto, jeśli liczymy sobie „od strony”, to stawki wynoszą od 20 do około 40 złotych. Jeśli pracujemy w małej firmie, możemy liczyć na wynagrodzenie wynoszące około 3800 złotych, w większej- około 5000. Zdarza się, że tłumacz może liczyć na dodatkowy „bonus” od firmy w postaci np. pakietu dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej, telefonu komórkowego lub służbowego komputera.