Komu może pomóc rzeczoznawca majątkowy?

Decydując o kupnie lub sprzedaż nieruchomości powinna być poparta wiedzą o jej realnej wartość. Taka wiedza wpłynie na lepsze prowadzenie negocjacji. Będziemy w stanie zorientować się czy osoba sprzedająca nie zawyża ceny. Jeżeli sami sprzedajemy, unikniemy nieporozumień.

Branża wyceny nieruchomości jest bardzo szeroka i składają się na nią różne działania. Nie dowiadujemy się tylko ile kosztuje lokal, który chcemy kupić. Celów wyceny jest znacznie więcej. Wszystkimi działaniami związanymi z szacowaniem wartości nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Zawód ten regulowany jest prze stosowne przepisy prawne.

Rzeczoznawca majątkowy

rzeczoznawca majątkowy jaworPowyższy wstęp informuje, że rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wyceny nieruchomości dla różnych celów. Występuje też przepisy prawne regulujące ten zawód. Jednym z takich przepisów jest konieczność posiadania specjalnych uprawnień pozwalających na wykonywanie wycen. Nadawane są przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Kara Grzywny lub więzienia grozi każdej osobie, która wykonuje zawód rzeczoznawcy bez tych uprawnień.

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych jest ewidencją, w której możemy sprawdzić czy osoba, przez nas zatrudniona posiada stosowne zezwolenia. Kolejne regulacje przynoszą standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Mają oni obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Kolejna kwestia to zobligowanie do zachowania tajemnicy zawodowej. Najważniejszą wytyczną jest ta, która mówi, że rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek przeprowadzenia rzetelnej wyceny nieruchomości. Wysokość opłat za tak wykonaną usługę ustalana jest indywidualnie z klientem.

Jakie nieruchomości można wyceniać?

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena wskazanych nieruchomości. W wielu przypadkach są to mieszkania, biura, lokale użytkowe, obiekty handlowo-usługowe, magazyny. Kolejne grupy nieruchomości to działki budowlane i rolne, grunty niezabudowane, budynki mieszkalne, gospodarcze i komercyjne.

Rodzajów nieruchomości jest wiele. Podobnie jest w przypadku celów, dla jakich wycena jest potrzebna. Najbardziej oczywiste jest oszacowanie ceny kupna-sprzedaży. Nie jest to jednak jedyna opcja na długiej liście. Kolejne cenne punkty to:

  • Wysokość uiszczanego podatku i opłaty skarbowej;
  • Ubezpieczenia majątków;
  • Postępowania komornicze, gdzie bardzo często sąd nakazuje udział rzeczoznawcy majątkowego;
  • Sprawy spadkowe;
  • Działy majątków;
  • Wyznaczenie wysokości podatków od spadku i darowizn;
  • Zabezpieczenia wierzytelności kredytowej;
  • Sprawdzenie wartości inwestycyjnej nieruchomości

Pomoc rzeczoznawcy majątkowego może okazać się niezbędna w wielu przypadkach. Każdy, kto chce wycenić nieruchomość, może zatrudnić specjalistę w tej dziedzinie.

 

Cenne informacje

 

Tylko osoba posiadająca uprawnienie wydane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa może zostać rzeczoznawcą majątkowym. W łatwy sposób możemy sprawdzić czy wynajęty specjalista spełnia ten warunek. Dzięki temu mamy pewność, że nasze zlecenie zostanie rzetelnie wykonane. Wiemy też, że podana kwota będzie zgodna z prawdą. Ponadto mamy zagwarantowaną tajemnicę zawodowa. Warto, więc skorzystać z usług rzeczoznawcy.