Sprawiedliwy handel

Fair trade jest ruchem konsumentów o zasięgu między krajowym, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, zajmujących się importem oraz spółdzielni niewielkich producentów w państwach tak zwanego Trzeciego Świata. Ruch ten ma na celu pomaganie drobnym rzemieślnikom, wytwórcom itd.

Wszystko odbywać ma się dzięki metodom wypracowanym przez biznes, a to z kolei utworzyć ma system handlowy o globalnym zasięgu. Sprawiedliwy handel pomagać ma pokrzywdzonym i po prostu zmarginalizowanym państwom w nawiązaniu kontaktu ekonomicznego z krajami, które rozwijają się lepiej, po to by zatrzeć różnicę, która występuję w poziomie życia obywateli regionów całego świata. Jakie są główne cele sprawiedliwego handlu?

  • Powiększenie akcesu do rynku, co ułatwi lokalnym producentom rozwijać swoje początkujące biznesy
  • Praktykowanie sprawiedliwości społecznej, ekologicznej, bezpieczeństwa ekonomicznego
  • Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem ich podczas ciężkiej pracy, ochrona kobiet i społeczeństwa tubylczego
  • Polepszenie życia producentów, zapewnienie lepszych płac, ciągłość stosunków handlowych

Szczególna inicjatywna sprawiedliwego handlu istnieje po to by darzyć szacunkiem oraz troską społeczeństwo i środowisko, by ludzkie potrzeby przedkładać przed pieniędzmi. Miejscowi producenci mają być wspierani, a ich produkty mają nieść pożytek lokalnym mieszkańcom. Sprawiedliwy handel chce by nabywcy płacili tyle, by cena gwarantowała producentowi ludzkie wynagrodzenie za pracę oraz dochód do zaakceptowania przez organizacje handlowe.