Ile kosztuje przegląd pięcioletni budynku?

Każdy właściciel czy też zarządca budynku musi zdawać sobie sprawę z tego, że rola, jaką podjął pociąga za sobą wiele obowiązków. Jednym z nich jest właściwe utrzymanie, które z wielu powodów, nie ogranicza się tylko do estetyki. Stan nieruchomości nie może zagrażać w żaden sposób zdrowiu i życiu jego użytkowników. Jak więc dopilnować wszystkich formalności i zadbać o nieruchomość?

Przegląd roczny, a pięcioletni — czym się różnią i kiedy należy je wykonać?

Przegląd budowlany to rodzaj działalności kontrolno-nadzorczej, którą muszą wykonywać wyspecjalizowani fachowcy, wykształcenie w odpowiednim kierunku. Tego rodzaju sprawdzenie ma na celu zapewnić zarządcę lub właściciela budynku, o jego odpowiednim zabezpieczeniu, nawet w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, które będą na obiekt oddziaływały (silne wiatry, wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady, osuwiska ziemi). Przeglądy mają zapobiegać usterkom, które mogłyby w innym wypadku pozostać niezauważone. Są one jednym z obowiązków zarządcy bądź właściciela danego budynku i za ich niewykonanie w terminie można dostać surową karę.

Przeglądy pięcioletnie

Przegląd budynku, lub tak zwana kontrola okresowa, musi odbywać się co roku i w jej zakres wchodzą takie działania jak:

  • sprawdzenie elementów budynku wystawionych na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych,
  • skontrolowanie urządzeń oraz instalacji, których głównym zadaniem jest ochrona środowiska,
  • inspekcja instalacji gazowych wraz z kominami dymowymi, wentylacyjnymi oraz spalinowymi.

Jednak zasady dla budynków mieszkalnych obejmują znacznie większy zakres czynności. W tej sytuacji wymaga się także przeglądu:

  • pokrycia dachowego,
  • urządzeń, które przymocowane są do elewacji bądź dachu,
  • elementów elewacyjnych (gzymsy, balkony filary),
  • funkcjonowania systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz kanalizacji,
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w budynku,
  • obróbki blacharskiej budynku wraz z elementami odprowadzającymi wodę.

Raz na pięć lat należy przeprowadzić przegląd zasadniczy, często nazywany także generalnym. Można go oczywiście połączyć z rocznym, jednak warto pamiętać, że przegląd generalny nie zwalnia nas z wykonania kontroli okresowej. Stawiane wymagania do spełnienia są dokładnie takie same, jednak należy wypełnić protokoły dla każdego z tych przeglądów z osobna.

Co ważne, przegląd zasadniczy powinno się przeprowadzać wiosną.

Połączenie tych przeglądów jest bardzo korzystne dla właściciela bądź zarządcy budynku, gdyż pozwala na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i na ograniczenie kosztów. Osoba zarządzająca budynkiem ma także prawo do przeprowadzania przeglądów roboczych, które wskażą ewentualne nieprawidłowości i pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek.

Istnieje jeszcze specyficzny rodzaj kontroli, która przeprowadzana jest dwa razy do roku i dotyczy budynków wielkopowierzchniowych — w przypadku zabudowy jest to powyżej 2000 m², a w przypadku wiaty do 1000 m² powierzchni dachu. Przepisy mówią, że kontrole muszą się odbyć dwa razy — pierwsza do 31 maja danego roku, a druga do 30 listopada. Sprawdza się dokładnie te same parametry co w przypadku innych kontroli, a osoba przeprowadzająca kontrolę musi o tym fakcie poinformować odpowiedni organ.

Ile trzeba zapłacić za przegląd budynku?

Jest to bardzo indywidualna kwestia, firmy oferujących takie usługi mają bardzo zróżnicowaną ofertę. Najczęściej jednak za przegląd roczny w za budynki do 500 m² o powierzchni użytkowej, trzeba zapłacić około 1 zł (netto) za 1 m². W przypadku przeglądu pięcioletniego cena ta wzrasta dość znacznie, o aż o 20%. Oczywiście każda firma ma inne stawki, jednak w uśrednieniu zapłacimy 1,2 zł a 1 m². Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku przeglądu budynków usługowych czy biurowych. Tutaj zazwyczaj firmy stawiają na przeprowadzenie indywidualnej wyceny dla konkretnego klienta.

Przeglądy pięcioletnie

Utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym nie jest wcale takim prostym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Jak wszystko, obiekty mieszkalne, biurowe czy usługowe także się niszczą, a ich naprawa może być skomplikowana i kosztowna. Dlatego taki nacisk kładzie się na wykonywanie przeglądów pięcioletnich, które mają wykryć ewentualne usterki i niebezpieczeństwa. W przeprowadzaniu takich badań, specjaliści coraz częściej opierają się na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają im pracę i pozwalają dokładniej zbadać budynek.