Na czym polega ocena stanu technicznego budynku?

Stan techniczny budynków użytkowych należy sprawdzać regularnie oraz podczas każdego z etapu przeprowadzanych prac budowlanych bądź modernizacyjnych. Należy pamiętać, że odpowiednio przeprowadzona ocena stanu technicznego budynku to gwarancja bezpiecznego użytkowania obiektu przez wiele lat w przyszłości bez obaw o usterki lub inne awarie wynikające z błędnej konstrukcji budowli.

Ocena stanu technicznego budynku – na czym polega?

Podczas oceniania stanu technicznego budynku wydana może zostać opinia na jego temat bądź profesjonalna ekspertyza techniczna zawierająca w sobie wszelkie zagadnienia związane z konstrukcją oraz przeznaczeniem obiektu. Opinia techniczna dotyczy przede wszystkim oględzin budynku oraz przeglądu projektu, na podstawie którego została wykonana budowla. Ekspertyza techniczna natomiast dotyczy oceny stanu budynku na podstawie badań oraz wyliczeń wytrzymałościowych całokształtu konstrukcji obiektu. Krótko mówiąc ocena stanu technicznego budynku jest niezwykle ważna nie tylko na etapie powstawania nowego budynku, ale też podczas prac modernizacyjnych czy naruszenia konstrukcji obiektu.

Kiedy należy wykonywać ocenę stanu technicznego budynku?

Przede wszystkim ocenę tego typu należy przeprowadzić podczas, gdy zainteresowany chce przeprowadzić remont, który ewidentnie wpłynie na pierwotną konstrukcję budynku. Urząd, który przyjmuje wniosek o pozwolenie na remont zawsze będzie wymagać przedstawienia opinii technicznej bądź profesjonalnej ekspertyzy budynku, którego remont będzie przeprowadzany. Warto też pamiętać, że za każdym razem w przypadku chęci modernizacji obiektu należy dowiedzieć się czy przeprowadzenie ekspertyzy będzie koniecznie potrzebne oraz do czego można wykorzystać w późniejszych etapach takową ocenę techniczną.

W przypadku zakupu nieruchomości konieczna będzie pomoc fachowca, który wyda opinię o stanie technicznym budynku. Dzięki temu zyskuje się gwarancję, że budżet, który zostanie zainwestowany w obiekt, nie będzie zmarnowany. Porównując koszty wydania opinii technicznej do kosztów późniejszych strat wynikających z błędów konstrukcyjnych – są one znikome. Warto też zdecydować się na ocenę stanu technicznego budynku w przypadku, kiedy dochodzi do modernizacji bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu. W tym wypadku ekspertyza techniczna obiektu jest absolutnie konieczna, ponieważ wymagana jest przez prawo budowlane obowiązujące na terenie kraju.

ocena stanu technicznego budynku

W jakich sytuacjach powołać się na ocenę stanu technicznego budynku?

Warto też wiedzieć, że należy przeprowadzić bezzwłocznie ocenę stanu technicznego budynku, jeśli na ścianach bądź stropach zauważalne są pęknięcia czy rysy. Może mieć to wpływ na stabilność konstrukcji budynku oraz bezpieczeństwo użytkowników. W przypadku wystąpienia przemieszczeń konstrukcji również należy przeprowadzać odpowiednią ekspertyzę pod kątem stabilności konstrukcji obiektu – pozwoli to ocenić czy doszło do naruszenia konstrukcji budynku czy tylko materiał wykorzystany podczas budowy został zużyty i wymaga wymiany. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, a więc specjalista wykonujący oględziny określi czy potrzebna jest ekspertyza czy wystarczy tylko opinia techniczna.

Dlaczego warto wykonywać ekspertyzę budynku?

Ekspertyza jest znacznie szerszą analizą budynku, która pozwala na uwzględnienie wszystkich elementów konstrukcji, które mogły ulec zmianom bądź uszkodzeniu. Pozwala to wyeliminować błędy oraz przyszłe koszty związane z nieplanowanymi remontami lub nawet wyburzeniem budynku kiedy ten może okazać się nie zdatny do użytkowania. Warto zdecydować się na profesjonalną ekspertyzę budowlaną, podczas której specjalista wykonuje analizę wszystkich dokumentów obiektu oraz wykonuje pomiary i obliczenia, które mówią czy konstrukcja budynku jest bezpieczna i nie została naruszona. Analiza taka jest jednak nieco bardziej kosztowna w stosunku do zwykłej opinii technicznej. Zdecydowanie warto inwestować w tego typu analizy choćby ze względu na bezpieczeństwo inwestycji bądź przeprowadzanej modernizacji obiektu.